HABERBG.NET|Bulgaristan haberleri

Bulgaristan'da Türklerin güçlü sesi

Razgrad'ın Caferler köyünde şehitlik anıtı yapıldı

 

REKLAM site haberleri ilk fotoğrafın altında

„Семейството като ценност в глобализиращия се свят”


Диана Георгиева

Модерните общества изживяват дълбока семейна криза - „Съхраняването и защитаването на структурата на идеалното семейство е възможно да стане чрез връщане отново към екзистенциалните корени, благодарение на които нацията съществува”, подчертава д-р Ахмет Атлъг.

„Семейството като ценност в глобализиращия се свят”. Конференцията бе организирана от сп. „Юмит” и semeystvo.bg по случай 15-годишнината на двуезичното списание. Семейството е най-важната градивна единица на обществото и трябва да бъде защитавано от самото него и държавата”, заяви гл. редактор на сп. „Юмит” Шевки Шен. По думите му, здравината на семейството означава здравина на обществото и държавата. Нехайството в това отношение би означавало нехайство за бъдещето на обществото и държавата ни. Шен смята още, че семейство, създадено на базата единствено на страсти и емоции, не само че няма никакво бъдеще, то се превръща във фактор, съдържащ в себе си потенциала за генериране на негативи в обществото. Голяма е вероятността подобно семейство да отгледа невъзпитани деца. „Това планиране ние наричаме сключване на брак и по пътя, водещ към брака, страстите и увлеченията трябва да бъдат съпътствани от разума и сърцето”, изтъкна Шевки Шен. 

Диана Георгиева

    -Шевки Шен,д-р Ахмет Атлъг от фондация „Журналисти и писатели” в Турция,Марта Сугарева от Институт за изследване на населението и човека при БАН,гл. ас. д-р Клара Стаматова от Богословския факултет на СУ


Диана Георгиева

Site haberlerin en altında reklam