Makedonya'nın Türk kökenli Devlet Bakanı Kahil, "Türkiye'nin her alanda Makedonya'da bulunması hem ülkedeki Türklerin hem de Makedonya'da yaşayan diğer tüm milletlerin lehine." dedi.