HABERBG.NET|Bulgaristan haberleri

Bulgaristan'da Türklerin güçlü sesi

Razgrad'ın Caferler köyünde şehitlik anıtı yapıldı

 

REKLAM site haberleri ilk fotoğrafın altında

Приеха Социалната стратегия на областта, приоритет се дава на работата с деца

Областният съвет за развитие прие днес Стратегията за развитие на социалните услуги в област Хасково.
По нея ще се работи в периода 2011-2015 г. “Това е една модерна социална мрежа, целяща да осигури достъпни и качествени услуги, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи”, каза областният управител Румен Данев. Той благодари на оперативния екип, разработвал стратегията в продължение на 6 месеца, на общинските екипи и на представителя на УНИЦЕФ за Южен Централен район Георги Георгиев. От своя страна  Георгиев подчерта, че това ще бъде един реално работещ документ, който е изключително ценен с това, че е направен от хората на област Хасково за хората на област Хасково.
         В продължение на половин година са правени подробни анализи на потребностите от социални услуги на територията на всяка община. Екипите са показали завидна степен на съпричастност към проблемите на хората, стана ясно на срещата.
         Едно от основните направления, по които ще работи стратегията, е превенция на деца и семейства в риск. Акцентирано бе, че през първите години от изпълнение на социалната рамка приоритетна ще бъде работата именно с деца.
         Следващата стъпва в изпълнение на социалната стратегия е разработването на общински социални стратегии.
      
HABERBG

Site haberlerin en altında reklam