Atatürk'ün Sofya'da geçirdiği günler(10)


DEVAMI

Onun görüşü, Türkiye'nin tarafsızlığı sürdürmesi ve aynı zamanda orduyu yeniden biçimlendirmeye devam etmesi.Bu çok önemli şeydir.Ve ne zaman ve hangi ülkeye  taraf tutacağı, daha sonra cevap aranması gereken sorulardır.Şimdi olayların gelişmesini beklemek gerekiyor.Mustafa Kemal'in savaşla ilgili görüşü üçlü yönetim-Talat,Enver ve Cemal paşa ile bağdaşmıyor.Çünkü paşalar savaşa dahil olup Almanya'nın yanında yer almasını istiyorlar.

Mustafa Kemal şöyle düşünüyor:


''Almanya savaşı kazanırsa, Türkiye'yi uyduya çevirecektir.Eğer kaybederse,Türkiye her şeyi kaybeder''.

Öte yandan, bu savaşın uzun olacağını ve Türkiye'nin buna katılmamasının imkansız olabileceğini  düşünüyor. İstanbul'daki yöneticileri olayların gelişmesini beklemek için ikna etmeye çabalayacak  ve ancak o zaman savaşa katılmaya karar verilebilir.Bulgar arkadaşlarına ve muhataplarına benzer önerilerde bulunuyor.

BULGARİSTAN'IN DA SAVAŞA KATILMASINI İSTİYOR AMA..

Ve hedeflerinden biri de  Türkiye'nin savaşa katılırsa Almanya’nın yanında yer alması ve  Bulgaristan’ı da  aynı yönde karar almasıdır.Bulgaristan ile dostane ilişkiler kurulması için İstanbul'a mektup yazar.Ancak, Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı'na katılmaya karşı olduğunu ve Almanya ile müttefiklerinin mağlup edileceğine olan inancını paylaştığına inanıyor.


Mustafa Kemal ve Alman general Liman von Sanders arasındaki konuşma

Mustafa Kemal ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk ordularına komuta eden  general Liman von Sanders arasındaki konuşma bunun bir göstergesidir.Mustafa Kemal'in Sofya'dan dönüşünden sonra, general  Sanders ona sorar:

- Bulgarlar savaşa katılacak mı?
Mustafa Kemal böyle bir karar vermeyeceklerini söyler.Alman ordusunun başarılı olup olmayacağı ve savaşın Bulgar topraklarına yayılıp yayılmayacağını görmek için beklemede kalacaklarını söyler.

- Demek  Bulgarlar Alman ordusunun başarısına inanmıyorlar?

Mustafa Kemal,inanmadıklarını söyler.
- Peki,Sizler ne düşünüyorsunuz?- General tekrar bu soruyu sordu.
-Bulgarların buna hakkı var-cevabını verir.

ENVER PAŞANIN DÜŞÜNCESİ BAMBAŞKA

Enver paşanın düşüncesi bambaşka,savaşın hızlı olacağına ve Türkiye’nin Almanya’nın yanına yer alması gerektiğini,böylece faydaları olacağını düşünüyor.

Mustafa Kemal Sofya'dan Türkiye'nin savaşa dahil edilmesine şiddetle karşı çıktı

Ama bu zaten bir gerçek.Bir asker olarak görevlerini kesinlikle yerine getirecektir.Bu yüzden diplomatik salonlarda kalmasının anlamsız olduğunu düşünüyor.Bu bağlamda, İstanbul'a mektup yazarak, Osmanlı ordusunun herhangi bir bölümüne dahil edilmesini talep etti.Ve şu kibar cevabı aldı:

-Orduda her zaman Sizin için yer var. Ancak askeri ataşe olarak konumunuzun daha önemli olduğunu düşünüyoruz, bu yüzden sizi Sofya'ya bırakıyoruz.
Prof.Mümün Tahir


HABERBG.NET

* HABERBG.NET'in onayı alındıktan sonra yazı materyalinin yayınlanmasına kaynak gösterme şartıyla izin verilir.